Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Marktsegmenten / Zorginstellingen

Brandveiligheid in de zorg is een keuze!

Zorginstellingen hebben voordelen met een brandveiligheidsvisie.

 

Bewoners en patiënten van zorginstellingen zouden er vanuit mogen gaan dat de brandveiligheid in hun zorginstelling in orde is. Opvallend is dat veel zorginstellingen zich alleen door de wettelijke voorschriften laten leiden, terwijl zorginstellingen een ander doel hebben dan de wetgever. Denk daarbij aan bedrijfscontinuïteit en imago. De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) vindt dat het beter moet en kan en publiceerde de paper “Brandveiligheid in de zorg: het kan beter”. De NOVB adviseert de toepassing een integrale risicobenadering, waarbij bewuste keuzes worden gemaakt voor het veiligheidsniveau. Daarnaast dient de inzet van een actief blussysteem sterk te worden overwogen, omdat een dergelijk systeem direct start met blussen alleen daar waar brand is, waardoor een brand geen kans krijgt zich te ontwikkelen. 

De VSI-leden hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de publicatie 'Brandveiligheid in de zorg; het kan beter'. Met deze publicatie biedt de brancheorganisatie kennis aan de stakeholders aan, om betere gefundeerde beslissingen te maken over brandveiligheid.

Vergelijk sprinklers met de conventionele oplossing

  

Functionaliteit

Compartimentering met gedeeltelijke detectie

Compartimentering met volledige detectie

Sprinklers

Detectie van brand

Ja

Ja

Ja

Automatische alarmmelding

Vertraagd

Ja

Ja

Lokaliseren van brand

Vertraagd

Ja

Ja

Automatisch controleren/onderdrukken van brand

Nee

Nee

Ja

Blussen van brand

Nee

Nee

Meestal

Tegengaan branduitbreiding

Nee

Nee

Ja

Verminderen hoeveelheid rook bij brand

Nee

Nee

Ja

Reductie waterschade bij brand

Nee

Nee

Ja

Reductie warmteontwikkeling bij brand

Nee

Nee

Ja

Reductie rookontwikkeling bij brand

Nee

Nee

Ja

Voorkomen brandoverslag naar andere verdiepingen

Nee

Nee

Ja

Overbodig maken permanente bewaking 

Nee

Nee

Ja

Bescherming van de gebouwconstructie

Nee

Nee

Ja

Evacuatie-omstandigheden overdag gewaarborgd

Zeer twijfelachtig

Twijfelachtig

Ja

Evacuatie-omstandigheden nacht gewaarborgd

Nee

Zeer twijfelachtig

Ja

Veilige toegang voor brandweer ter bestrijding brand

Nee

Twijfelachtig

Ja

Reductie luchtvervuiling

Nee

Nee

Ja

Economische criteria

 

 

 

Bescherming continuïteit bedrijfsproces (operatiekamers, MRI, röntgen, laboratorium)

Nee

Nee

Ja

Bouwkundige besparingen

Nee

Nee

Ja

Lagere personele inzet bedrijfsnoodorganisatie

Nee

Nee

Ja

Kostenbesparing functiebehoud bekabeling

Nee

Nee

Ja

Schadereductie gebouw

Nee

Nee

Ja

Schadereductie goederen en apparatuur

Nee

Nee

Ja

Lagere verzekeringspremie

Nee

Nee

Ja

 

Interessante publicaties over brandveiligheid in de zorg

 

Voorbeelden van zorginstellligen voorzien van een actief blussystemen

De vereniging inventariseert de zorginstellingen van Nederland, voorzien van sprinkler- of watermistsytemen. Neem contact met ons op voor suggesties en toevoegingen via john@eurosprinkler.org

  

Vergelijking gesprinkler met ongesprinklerd!  

Klik hier om met een demonstratiefilm uw mening te vormen.

 

 

Document acties